Vinařice

Kousek od Kladna se nachází obec Vinařice se známou Vinařickou horou, která
je chráněnou přírodní památkou a kousek od ní se nachází opuštěný čedičový lom, proslavený nejen u našich, ale i u zahraničních sběratelů díky tomu, že se zde nachází vzácný minerál ze skupiny zeolitů – paulingit. Trvalo docela dlouho, než uzrál čas
a rozhodl jsem se do Vinařického lomu vypravit také, abych se pokusil najít nějaký ten vzorek s krásně medově zbarvenými krystalky.

Lom je hodně rozsáhlý, takže je k jeho prozkoumání potřeba jistě více návštěv.

Lom je opravdu dost rozsáhlý a tudíž mi přišly vhod indicie, které jsem vypátral
na internetu a také finální upřesnění od kamaráda sběratele, do kterých míst se pro vytoužený minerál vydat. Věděl jsem, že je potřeba pátrat po výrazně porézním bazaltu,
v jehož dutinkách se dá paulingit najít. Po několika minutách jsem natrefil na "flek"
s hromadami rozmlácených šutrů, které tu však podle narůstajícího mechu ležely určitě
již delší čas. Dřepnul jsem si a postupně začal jednotlivé kameny rozbíjet kladívkem
a zkoumat dutinky pod lupou. Stopy po zeolitech jsem sice našel, ale po krásných lesklých krystalech medově hnědé barvy ani památky. 

Asi po půl hodině hledání mě zaujala malá skalka jen pár metrů od místa, kde jsem nalezl haldu, kterou jistě probírala přede mnou již spousta dalších sběratelů. Přesunul jsem
se tedy na toto místo. Vyškrábal jsem se po celkem prudkém a klouzajícím svahu až
k navětralým balvanům a palicí jsem ulomil několik vzorků. K mému velikému překvapení byly na čerstvém lomu ihned vidět lesklé krystalky v dutinkách o velikosti do 10mm, vzácně o něco více. Čedič zde opravdu vypadá spíše jako zkamenělý ementál. Pod lupou se krásně třpytily bílé i bezbarvé krystalky nejspíše patřící do skupiny Phillipsitu.
Po paulingitu opět ani památky. Po několika hodinách hledání jsem odcházel s několika vzorky, které mi intuitivně připadaly nejvhodnější pro zkoumání pod mikroskopem, protože na místě jsem pod lupou žádný paulingit nezahlédl.

Doma jsem opatrně omyl vzorky, nechal je pomalu usušit a těšil jsem se na zkoumání pod mikroskopem. K mé velikánské radosti jsem na dvou posledních prohlížených vzorcích skutečně objevil několik vytoužených krystalků medové barvy. Byly to vzorky, které jsem odlámal přímo ze skály těsně před odchodem a tudíž mi bylo jasné, že se právě v těchto partiích bude ukrývat jistě i více paulingitů. Rozhodl jsem se, že se na to místo musím vypravit hned příští den, samosebou jsem nemohl myslet skoro na nic jiného. Druhý den ráno krásně svítilo sluníčko a já jsem mířil autem směrem ke Kladnu. Hned po příjezdu
k lomu jsem se vydal na "mé" místečko. Ve slunečním svitu se na včera odlámaných kouscích čediče silně třpytily drobounké krystalky v dutinkách.

Krystalky paulingitu často doprovázejí i krystalky minerálů ze skupiny phillipsitu.
FOV: 8mm.

Prohlížel jsem první vzorek a hned jsem uviděl dutinku plnou paulingitů. Vůbec jsem nedokázal pochopit, že jsem je včera neviděl, dnes byly pomalu na každém kameni, který jsem vzal do ruky. Ten den jsem zažil opravdové šutrácké žně. Pokaždé, když jsem objevil nějaký krystalek, ihned jsem celý vzorek pečlivě zabalil a těšil jsem se, co dalšího na něm objevím doma pod mikroskopem. Nebylo toho málo. Při podrobném zkoumání jsem nestačil žasnout, na několika vzorcích byly dutinky doslova vystlané krásně čistými shluky krystalků paulingitu, největší z dutinek má necelých 40mm a to je opravdu paráda.

Když jsem některé z fotek poslal kamarádovi, tak hned poznamenal, že tu budu jistě každou chvíli. Dal jsem si den pauzu a do Vinařic vyrazil znovu. Opět se hodně zadařilo
a bylo mi jasné, že se sem budu vypravovat opravdu často.

Pohled do jedné z dutinek vystlaných povedenými krystalky paulingitu.
Šířka záběru: 8mm.

Když jsem se po mnoha výpravách do Vinařic seznámil s lomem podrobněji, začal jsem objevovat i další minerály, které se zde nacházejí. Už při první návštěvě jsem na jednom místě nacházel vzorky s drobounkými krystalky v dutinách, ale protože nebyly moc dobré kvality a považoval jsem je za kalcit, nevěnoval jsem jim větší pozornost. Na internetu jsem při hledání informací o vinařických minerálech narazil na článek pojednávající o nálezu heulanditu na Vinařické hoře a teprve pak mi docvaklo, že na vzorcích, které jsem bohužel nevzal domů, není kalcit, ale právě morfologicky odlišná varianta heulanditu.
V článku se dokonce uvádí, že byl dříve omylem považován za kalcit. 

Při dalších návštěvách jsem podrobněji prozkoumal partie s výskytem dutinek
s heulanditem. Bylo potřeba zapojit odhodlání, ale hlavně těžké nářadí a síla.
Po celodenní dřině se mi podařilo vydobít krásné vzorky s dutinami bohatě vystlanými drobounkými, ale nádhernými shluky krystalů vápníkem bohatéhoheulanditu.

Povedený vzorek s dutinou vystlanou čirými krystalky heulanditu Ca.
Rozměr vzorku: 80x70x95mm.

Detail shluku krystalků heulanditu Ca, které jsem stejně jako jistě mnozí přede mnou považoval na lokalitě za kalcit. FOV:20mm.

Jednou na konci hledačky se mi podařilo najít dva vzorečky s offretitem, který se zde také nachází, ale podle stavu kamenů bylo zjevné, že se zde válely již hodně dlouho. Pátral jsem ve svahu, pod kterými jsem je našel, ale ani po několika dnech jsem neměl štěstí a nepodařilo se mi vysekat ani jediný vzoreček s offretitem. Nehodlal jsem se vzdát a moje zarputilost se vyplatila.

Při jedné z dalších návštěv jsem konečně objevil místo, kde se offretit v dutinkách nachází. Byl jsem šťastný jako blecha a několik dalších výprav jsem věnoval jen tomuto fleku. Vysekat pěknou dutinku plnou krásných lesklých krystalků offretitu není nic jednoduchého. Na povrchu jsou offretity hodně zvětralé a tak je nutné se dostat víc do hloubky skály. Na první pohled to nevypadá na takovou dřinu, ale člověk si pořádně mákne. Stojí to však za to. Když se podaří dutinka široká několik centimetrů, tak je pod mikroskopem opravdu na co koukat.

Čiré, silně lesklé krystalky offretitu.Šířka záběru: 12mm.

Dutinka s krystalky phillipsitu o velikosti do 6mm.

Místo, ze kterého jsem získal mnoho nádherných vzorků s paulingity.

V některých polohách je spousta dutin vyplněných kalcitem a nezřídka dosahují opravdu velkých rozměrů. Většina drúz kalcitu je bohužel pokryta manganovými oxidy.

Pokud se do lomu ve Vinařicích za sběrem minerálů také vydáte, buďte opatrní, některá místa, která nadšence přímo vybízejí k prozkoumání, jsou opravdu hodně nebezpečná. Spousta několika tunových balvanů drží na stěnách jen zázrakem. Přeji hodně štěstí
a krásné nálezy!