Proč jsem se začal zajímat o duchovní témata?

Zcela upřímná odpověď zní – nevím. Ve svých padesáti letech jsem se poprvé opravdu vymanil z naučené a hluboce zakořeněné představy, že z nejrůznějších důvodů bych měl říkat spíše ano, než ne, všude tam, kde to bude jen trochu možné. To „trochu možné“ však v interpretaci naučeného způsobu myšlení znamenalo v podstatě pořád. A tak jsem častěji souhlasil, než bych říkal ne, protože mi to připadalo vhodnější, než dělat „problémy“.

Byl jsem na to zvyklý a proto mi to v podstatě nedělalo žádné velké potíže. Až jednoho dne přišla veliká změna. Veliká pro mé nastavení, okolí možná žádnou velkou změnu ani nezaznamenalo. Bylo to na týdenním výletě do Chorvatska na jachtu. Jednalo se o plavbu mezi ostrovy s programem, který byl jakousi sebepoznávací sondou pod povrch běžného chování. Osm lidí, kteří se nikdy před tím neviděli, přesto zatoužili podstoupit takový experiment. Znal jsem pořadatelku celé akce, takže jsem byl oproti ostatním v lehké výhodě.

Nebudu se rozepisovat o průběhu celé plavby lodi ani samotných duší. Pro mě osobně byl nejdůležitější právě den, kdy došlo k výše popisované události. Moje snad poprvé opravdu jasné „Ne“, opustilo má ústa po chvíli přemlouvání ze strany iniciátorky akce a po delší chvíli přemlouvání mého vnitřního hlasu (mé mysli), který jsem dokázal poprvé poslat do háje. Jednalo se o to, že další sebepoznávací úkol spočíval v tom, že se vylosované dvojice k sobě přiváží za dvoumetrový provázek. Levá ruka jednoho k pravé ruce druhého. Takto vybaveni jsme měli setrvat do doby, než bude ohlášen konec „tortury“. Když bude jeden potřebovat na toaletu, provázek se provlékne hořejškem kolem pantů dveří a ten druhý prostě počká za dveřmi.

Tohle byl v mé představě kupodivu jeden z lehčích momentů, které jsem si hned vybavil, ačkoli rozhodně preferuji pobývání na toaletě beze svědka za dveřmi. Nejhorší představa byla, že budu muset vynechat focení, což byl tehdy jeden z mých velkých koníčků a také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl jít do této bláznivé akce. Vidina zapadajícího slunce v malebných přístavech plných lodiček houpajících se na azurové hladině, se rovnou měnila v úžasné fotky, kterými se budu ještě dlouho doma těšit. Vyhrál jsem vnitřní boj sám se sebou i přes kamarádčino nelítostné líčení toho, jak budou vypadat výčitky, které se jistě dříve nebo později dostaví, protože pochopím, že jsem se rozhodl špatně.

Nedostavilo se nic a já jsem nafotil nádherné snímky, bylo mi úžasně. Dobrý pocit z překonání zakořeněných zábran mě uvnitř nadnášel, po přístavu jsem snad musel létat. Když jsem se nasytil svobody, dobrovolně jsem se připojil ke zbytku posádky a společně jsme se pobavili u skvělé večeře a dobrého vínka. Kamarádka ocenila mou odvahu „vzepřít“ se, prý se to stalo teprve podruhé v desetileté historii pořádání této akce. Byl jsem na sebe hrdý a od té doby pro mě bylo slůvko „Ne“ mnohem snadněji vyslovitelné ve chvílích, kdy jsem pociťoval potřebu jej použít.

Že tato historka vůbec nesouvisí s nějakým duchovnem?

Pro mě ano. Byl to první rozpoznatelnější impulz, značící posun v cestě sebepoznávání, který jsem zaznamenal po dlouhých letech takzvaně „bezproblémového“ fungování. Ano, nikdy předtím jsem vlastně ani neměl pocit, že by bylo něco jinak, než bych chtěl nebo než by mělo být. Byl jsem vždycky usměvavým pohodářem, kterému ostatní často záviděli jeho dobrou náladu. Měl jsem jí totiž pořád. Neměl jsem v nastavení vstávání špatnou nohou. Život byl skvělý i před tím, než jsem poznal i jeho neznámé, tajemné a ještě úžasnější stránky.

Existovala však jedna výjimka, která dokázala sem tam rozčeřit klidnou hladinu mého optimismu a dobré nálady. Strach. Dřív jsem se s ním nepotkal. Objevil se, až když do života vstoupily děti. Najednou se roztahoval v mé hlavě a snažil se mi vnutit představu o tom, že nejsem pánem situací, o kterých jsem nikdy předtím neměl potřebu přemýšlet. Každý rodič nejspíš dobře ví, o čem je řeč. Stačí, aby dítě někam odjelo a je vymalováno. Mysl rodiče se rozjede na plné obrátky a promítá přímo před jeho oči ty nejhrůznější možné sekvence imaginárních tragédií, které se klidně mohou stát. Proč by ne. Stát se to může.

Představ bylo více, než samotných událostí, které je v průběhu let vyvolaly. Poslední v řadě, kdy mě strach ještě pěkně potrápil, byl odjezd syna v deváté třídě základky na týdenní pobyt do zahraničí.

Ani po opakovaných pokusech se mi nedařilo vyřadit z provozu tu nechtěnou a neuvěřitelně otravnou vnitřní promítačku hororů ani poté, co mi již všechny své nejlepší kousky pustila několikrát za sebou. Nakonec jsem to přece jen dokázal a smířil jsem se s tím, že vše dopadne dobře. Dopadlo. Syn se po týdnu vrátil ve zdraví, plný dojmů a úžasných zážitků. Zastyděl jsem se v duchu za to, že jsem ho chtěl v jednu chvíli o tyto zkušenosti svým nesouhlasem k vycestování připravit.

Život opět běžel svým tempem a všechno bylo úžasné a občas ještě úžasnější. S občasnými pocity strachu o děti jsem se už dokázal vyrovnávat mnohem lépe, než před tím. Dnes vím, že se mi však jen podařilo všechny strachy potlačit někam hodně hluboko, odkud nemohly tak snadno vylézt na povrch. Jednou by se jim to však stejně povedlo. Naštěstí jsem je odstranil natrvalo. O tom, až za chvíli.

Někdy v srpnu roku 2021 se stalo něco, co změnilo mé nastavení od základu. Jednoho rána se po probuzení ozvalo v mém levém uchu podivné drnčení. Spolu s ním se objevila náhlá nevolnost a následně jsem na několik vteřin ztratil vládu nad svým tělem. Bylo to krátké, ale velice intenzivní. Až poté, co se vše vrátilo do normálu, jsem si uvědomil, že jsem neztratil vědomí, ale nemohl jsem vůbec nic dělat. Stalo se mi to ten den ještě asi dvakrát nebo třikrát. Tento jev se opakoval tři dny po sobě.

Bez nějaké zbytečné paniky jsem nabyl dojmu, že možná umřu. Kupodivu mě to nijak zvlášť neznepokojilo. Uvědomil jsem si, že tentokrát nemusí jít jen o představu mysli, ale o realitu. Řekl jsem si, že pro všechny případy sepíšu závěť, abych zjednodušil úkony, které by pozůstalým zbytečně komplikovaly život. Čtvrtý den se neznámé ataky už neobjevily. Přestalo mi drnčet v uchu a nevolnost a ztráta kontroly nad tělem zmizely spolu s ním.

Co se však nově objevilo, byl zvláštní pocit, že mám začít fungovat jinak, než doteď. Nevím, jak se stalo, že jsem se začal naplno zajímat o věci, kterým jsem dříve nepřikládal nejmenší důležitost. Začal jsem na internetu vyhledávat videa s duchovní tematikou a sjížděl jsem jednu přednášku za druhou. Besedy, debatní kroužky, dharmy duchovních učitelů. Osho, Tchich Nhat Hanh, Eckhart Tolle, David Hawkins a další.

Začal jsem s meditací a po prvotních neúspěších, kdy jsem se nedokázal soustředit déle, než dvě, tři minuty, se mi to velice zalíbilo. Stavy, které jsem po nějaké době zažíval se nedají popsat slovy. Pocítil jsem touhu zažívat je i poté, co s meditací skončím. Nedařilo se mi to, protože myšlenky dotíraly a nedaly se žádným způsobem uklidnit. Zkoušel jsem mnoho metod. Nezabíralo to. Přestal jsem to řešit. Nechal jsem věci plynout a vzdal jsem jakýkoliv boj.

Jednoho krásného červnového dne roku 2022

jsem jako obvykle, když tráva povyrostla, vytáhl z garáže sekačku, nastartoval
a za hlasitého doprovodu našeho uštěkaného teriéra jsem začal sekat zahradu. Užíval jsem si sluníčka na bezmračné obloze. má mysl se zabývala sama sebou, jako obvykle a já jsem
jí nevěnoval pozornost. Občas jsem jen  zavnímal, jak se mi něco honí hlavou.

Když jsem byl asi uprostřed sekání, událo se něco těžko popsatelného. Bez vnější příčiny jsem se zastavil a zůstal nehnutě stát, moje ruka uvolnila páčku a sekačka přestala vrčet.

Celou duši zaplavil neuvěřitelně silný příval

čehosi, co pro mě zmrazilo na nějakou dobu čas. Až po další chvíli jsem si uvědomil,
že jsem podobný pocit nikdy předtím nezažil. Zbláznil jsem se, zdá se mi to nebo je to fakt? Fronta myšlenek v mé hlavě najednou neexistuje. Bez přehánění. V tom záblesku z čistého nebe se mi představil celý vesmír, se vším, co k němu náleží.

V tu chvíli jsem věděl, že všechno, co jsem dosud poznal, je prostě jinak. Najednou jsem znal odpovědi na otázky, které jsem si ale nikdy před tím nepokládal. Zní to zmateně? Na tom nezáleží.

Až když na mě z dálky mávala Miška (označení manželka se mi nelíbí), která odjížděla na nákup, jsem se trochu vzpamatoval a uvědomil si, kde jsem a co tady v tuto chvíli vlastně dělám. Vůbec si nepamatuji, co jsem cítil, když jsem dosekával zbytek zahrady a jak dlouho to trvalo. Jakoby mi někdo najednou vymazal část toho dne z paměti.

O této příhodě jsem Mišce vyprávěl asi až za tři měsíce. Těžko se popisuje, co jsem od té doby prožíval, svět kolem vypadal najednou jinak. Po nějaké době mi Miška pouštěla video, kde známá spisovatelka Katie Byron popisuje svoji vlastní zkušenost s fenoménem, který se nazývá

"probuzení".

Překvapeně jsem zíral a pozorně poslouchal svůj vlastní zážitek popisovaný jinou osobou. Bylo to daleko srozumitelnější a popisnější, než zmatené pokusy o vylíčení toho, co se mi přihodilo na zahradě. Od té doby se začalo měnit naprosto vše. Realita, kterou jsem znal do té chvíle, přestala existovat, protože naprosto nedávala smysl. Místo ní se objevila nová, ve které se začaly věci dít bez mého přičinění a zmizela potřeba jakkoliv třídit a komentovat události.

Až o dalších pět měsíců později se mě Miška ptala, jestli v mém novém fungování nejsou v mé hlavě už vůbec žádné myšlenky. (Zajímavé je, že jsem na tuto otázku odpovídal
o den dříve, kdy se mi její dotaz vynořil těsně před spaním, ale usínal jsem sám - Miška ještě cosi studovala na počítači v jiné místnosti. Normálně jsem na to zapomněl a vše se mi vybavilo, až když jsme tuto debatu následujícího dne ukončili. Když jsme si šli oba "po svém", najednou se mi znovu vynořila celá situace z předešlého dne.) Miška říkala, že ať se snaží sebevíc, nedaří se jí dostat do stavu, kde by se žádná myšlenka neobjevila. Snažil jsem se vysvětlit, že tohle ve skutečnosti nikdy nenastane. Je potřeba mysl překročit - ne se jí snažit násilně potlačovat nebo vyhnat. 

Říkal jsem, ať si představí svou hlavu jako velký rybník, s pevnými hrázemi po všech stranách. Voda, která do rybníku přitéká někdy menším, jindy silnějším proudem představuje tok myšlenek. Myšlenky se hromadí v našich hlavách, stejně jako voda v rybníce. Když je rybník naplněn, začne voda pomalu přetékat v místě, kde je stavidlo. Občas ho dokonce i sami nadzvedneme. Tohle se nám běžně v stává - když už je v hlavě narváno k prasknutí, chtě nechtě musíme něco pustit. Na chvíli se nám tím sice uleví, ale po nějaké době stavidlo opět vrátíme do původní pozice, protože se bojíme, že nám úbytek vody způsobí potíže.

Mně se stalo, že se jednoho dne nalomené stavidlo rozlámalo na třísky, které odnesl divoký proud vody kamsi do neznáma. Většina vody v rybníce najednou vytekla. Na dně zůstal jen tenký pramínek, který na jedné straně přitéká a na protější hned zase odtéká pryč. Stavidlo chybí a tudíž nehrozí, že se nádrž opět naplní. S nepatrným pramínkem vody si není třeba dělat starosti. Žije svým vlastním životem. Nebyl jsem původcem toho, co se stalo, událo se to zcela bez mého přičinění. Tak to je vždycky, proto ani není možné tvrdit, že se někdo
k takovému stavu sám dopracoval. Kdo to tak vnímá, jen kvůli mlze nevidí, že je voda stále v rybníce.

Neznamená to však, že byste nemohli sami nic dělat. Překročit mysl můžete pochopitelně také vlastní snahou a odhodláním. Pokud ji budete "oslabovat" tím, že místo ní necháte působit samotné vědomí, začnete vnímat skutečnou realitu místo iluze.

Popis toho, že v podobných stavech vědomí, vnímá člověk věci takové jaké jsou, jsem slyšel ve videích duchovních učitelů mockrát, ale ve skutečnosti jsem tuto informaci vnitřně dost bagatelizoval a nepřikládal jí důležitost, jako některým pro mě zajímavějším "novinkám".

To, že věci jsou jaké jsou,

je přece naprosto jasné, takovou blbost snad ani nemá cenu jakkoliv zdůrazňovat.
No jo, jenže on tenhle popis vnímá člověk jinak ve chvíli, kdy "normálně" funguje
v doprovodu svého myšlení a k němu přidaných příběhů a naprosto jinak, když příběhy
z vaší hlavy prostě zmizí.

Postupně jsem začal také chápat, jak velkou spoušť dokázalo ego (mysl) v životě vyrobit.
Člověk si to normálně ani neuvědomuje a považuje své zkreslené vnímání za naprosto přirozené. Občas vás někdo něčím naštve, třeba tím, že vám něco nepěkného řekne nebo udělá něco, co se vám nelíbí.

Nezvládnuté ego začne automaticky vytvářet příběh, kterým se nás snaží napasovat do role nevinné oběti a toho, kdo tohle všechno způsobil dehonestuje nejrůznějšími způsoby. Postupně se v nás začíná vzdouvat vlna vnitřního napětí, rozzlobenosti a touhy
po uvedení věcí na pravou míru nebo rovnou po odplatě. Ego jednoduše poupraví realitu
v náš prospěch a potom nás povzbuzuje k protiútoku.

Aby ego vyhrálo a vyšlo z takového souboje vítězně, neváhá použít jakýchkoliv prostředků
k dosažení svého cíle. Proto někdy dokážeme být i ke svým nejbližším neuvěřitelně bezcitní, natož pak k někomu, koho považujeme za úplně cizího člověka. 

Jindy nás vykolejí "nepříznivé" okolnosti nebo situace, do které jsme se dostali (fronta na úřadě, chyba v programu na počítači, kvůli které nestihneme, co jsme stihnout mohli, dopravní zácpa a podobně). Málokdy je příčina v nás samotných, obvykle ji najdeme někde venku, v něčem, za co sami nemůžeme.

Dokud nepochopíme, že takovéto chování je autonomní přirozeností našeho falešného ega, domníváme se, že jsme to "my", kdo se zachoval tak a tak, protože to přece vyžadoval vývoj dané situace. Pokud k sobě nezačneme být upřímní a nebudeme chtít vidět věci tak, jak se opravdu odehrály, nepohneme se ani o kousek dopředu a zůstaneme uvězněni
v sebeklamu, který nám rozum svým dokonalým systémem výmluv a polopravd zdůvodní tak, abychom aspoň na pár chvil nabyli dojmu, že se nám vše podařilo zdárně vyřešit.

Napořád se však věci tímto způsobem vyřešit nedají a proto dříve či později dojde k tomu, že se ocitneme opět na startovním bodu vedoucím k problému, který jsme dávno považovali za vyřešený. Naše ego nás vrhá do stále nových problémů, které se snaží vyřešit pokaždé stejně nefunkčními vzorci chování. Konec takovému fungování můžeme učinit jen tím, že konečně pochopíme, že vnitřní svobodu, můžeme získat jen ze svého nitra.

Naše vlastní myšlení je původcem všech problémů, které jsme dříve připisovaly vnějším okolnostem nebo druhým lidem. Nic takového ve skutečnosti neexistuje. Není nikdo ani nic, co by Vás dokázalo jakkoliv rozladit, pokud to neuděláte sobě vy sami. Dostat se k tomuto uvědomění není jednoduché, což dobře znám z vlastní zkušenosti. Jste vězněm ve vězení, které jste si sami vyrobili, sami se do něj uvrhli, ale vůbec nevidíte realitu. Nevnímáte, že jste uvězněni a nevnímáte ani to, že nějaké vězení existuje. Dokonalé bláznovství.

Po nějaké době, kdy už jsem vážněji zaobíral otázkou Kdo jsem vlastně já?" a jasná odpověď stále nepřicházela, začal jsem nabývat dojmu, že tento spiritualistický hlavolam zatím prostě vyřešit nedokážu. 

Opět muselo přijít na řadu "pouštění". Znovu jsem si potvrdil, že se chtěním ničeho dosáhnout nedá. 

Postřehy a události, které zde popisuji jsou založeny na vlastních zkušenostech,
což považuji za nejlepší cestu, jak se postupně posouvat dopředu. Čerpání informací a rad zvenčí je určitě prospěšné na začátku a v případech, kdy se stejně jako já v některých pojmech absolutně neorientujete, ale později je dobré na ně zapomenout a dál už pokračovat v jízdě bez podpůrných koleček.

Opravdové "Já" není žádná osoba, není to naše tělesná schránka a není to ani naše mysl nebo smysly. Tuhle definici se vám podaří získat z běžně dostupných duchovních zdrojů.
Nespokojte se jen s tímto popisem a zadejte si, abyste dospěli k poznání, že 

"Já" je samotným vědomím, božstvím,

které je pravým původcem života. Neexistuje bytost, která by měla jiné "Já", než mají druzí. Celý hmotný svět je manifestací skutečného zdroje života. Tohle je skutečnost, se kterou mívá ego největší problém. Místo toho, aby se radovalo z jednoty, neoddělitelnosti
a tudíž i nesmrtelnosti, doslova prahne po falešné individualitě, uměle vytvořené jedinečnosti a oddělenosti od ostatních i celé existence. Příčí se mu představa,
že naše podstata je totožná z podstatou kohokoliv jiného.

Neznamená to, že jsme všichni stejní. Právě různorodost projevů života je jednou z jeho dokonalostí. Neexistuje člověk, který by měl stejné otisky prstů jako někdo jiný,
což je jedním z mnoha důkazů jedinečnosti projevu života v hmotném světě. Jedná se však o něco jiného, než když se vám ego snaží vnutit představu, že jste výjimeční ve smyslu jakési vyšší hodnoty, než mají ostatní. 

Žádná lidská bytost není nadřazená jinému člověku nebo jakékoliv jiné živé, či neživé bytosti. Nemůže být. Taková představa je stejně nesmyslná, jako kdybychom tvrdili, že jedna vlnka v oceánu má jinou hodnotu, než ty ostatní. Každá je jiná, ale všechny patří do jednoho celku, bez kterého nemůže samostatně existovat.

V praktickém životě se toto poznávání projevuje tím, že postupně odpadá konání, které způsobovalo falešné ego, protože poprvé vidíte bez růžových brýlí jeho skutečnou podobu. Místo něj nastupuje do "funkce" samotné vědomí.

Postupně jsem se čím dál méně ztotožňoval s bytostí, která si myslela, že ví, jak řídit život, ve skutečnosti se však potácela mnohdy ve velké nevědomosti. Nakonec odpadlo takovéto ztotožňování úplně a nezůstala po něm ani malá stopa.

Nestalo se to hned, přesto, že byl prvotní impulz v podobě zmizení většiny otravných myšlenek ohromující. I po něm však ještě docházelo k falešným výkladům reality. Mysl se umí dokonale maskovat a v případě nutnosti se začne vydávat klidně i za duchovní poznání.

Skutečné demaskování ega nastane až ve chvíli, kdy naprosto nic neočekáváte a hlavně po ničem netoužíte. Možná to probíhá u každého jinak, ale u mě tato fáze nastala až poté, co jsem si už nějakou dobu "liboval" v iluzi, kterou jsem považoval za skutečnost, přitom šlo pořád jen o nástrahu ega.To, co se objevilo po jejím překonání, nejde žádným způsobem přiblížit. 

Moje občanské jméno je pro mě nyní jen nesmyslným označením, které nemá jakoukoliv důležitost (úřady stejný názor nemají, sociálku, zdrávko i DPH pořád vyžadují). Stejné je to i s tělem. Dostává, co potřebuje, nic dalšího není třeba řešit. Neznamená to, že bych si těla nevážil. Díky němu mohu fungovat v hmotném světě, což je úžasný dar. Vše je, jaké je. Dřívější "Co by, kdyby" prostě odpadlo spolu s hromadami dalších "nesmyslů", které komplikovaly žití.

Podle vlastního poznání vím, že se k odpovědi na otázku "Kdo jsem já?", musí každý člověk dopracovat sám, bez jakéhokoliv vměšování zvenčí a to i přesto, že prakticky všechny duchovní nauky míří jen jedním směrem. Ramana Maharshi ve své útlé knížce celkem srozumitelně vysvětluje vše, co s tímto tématem souvisí, ale teorie je v tomto případě opravdu něco zcela odlišného, než samotný prožitek.

Dokud to nenastane - není to potřeba. Může to být způsobeno tím, že ego stále hledá něco, co by "dávalo smysl". Dokud je stále přítomen hledající, nestane se nic. Ego bude pořád nabízet možná o něco lákavější realitu, kterou dokáže krásně naaranžovat do hezčího obalu, ale pořád se bude jednat jen o iluzi. Teprve až se ego vytratí beze zbytku, objeví se něco, co nikdo nehledal.  

"Já" se jednoho dne představilo

zcela nečekaně a odhalilo vše, co ještě bylo potřeba odhalit. Od té chvíle už není žádné předtím ani potom, postupně se začaly vytrácet představy a iluze, které do té doby vytvářely jakýsi dojem o znalosti toho, či onoho. Zůstalo nepopsatelné prázdno, ve kterém je přesto obsaženo naprosto vše. Tam, kde dříve sídlily nejrůznější touhy, vyvěrá nyní nekončící zdroj lásky. Nedá se zastavit ani jakkoliv regulovat.

Přeji Vám, ať se stanete láskou.

Pod odkazem OBJEVUJTE jsou popsány poznatky, které přicházely a stále přicházejí.